Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-07-02 Projekt rzeźbiarsko - architektoniczny oraz wykonanie pomnika Stanisława Szozdy

PDFInformacja o wynikach postępowania.pdf
 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf

PDFZałącznik nr 7 Decyzja - pozwolenie na budowę.pdf
DOCXZałącznik nr 6 Dokumentacja fotograficzna.docx
PDFZałącznik nr 5 Projekt budowlany - Plan zagospodarowania terenu inwestycji.pdf
PDFZałącznik nr 4 Wzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx

DOCXZałącznik nr 2 Formularz wiedza i doświadczenie.docx
DOCXZałącznik nr 1 do umowy Karta Gwarancyjna.docx

DOCXFormularz oferty.docx

Wersja XML