Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 15.04.20 r.

Obrady rozpoczęto 2020-04-15 o godz. 13:10:34, a zakończono o godz. 14:08:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Dariusz Kolbek
 4. Joanna Korzeniowska
 5. Joachim Kosz
 6. Ryszard Kwiatkowski
 7. Józef Meleszko
 8. Radosław Roszkowski
 9. Dragomir Rudy
 10. Janusz Siano
 11. Antoni Sokołowski
 12. Magdalena Sobczak
 13. Judyta Walocha
 14. Bożena Wróblewska
 15. Alicja Zawiślak
 16. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:16:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 201)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 201) (13:27:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 202)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 202) (13:31:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III (druk nr 203)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III (druk nr 202) (13:43:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. (druk nr 204)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. (druk nr 203) (13:48:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. (druk nr 205)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. (druk nr 205) (13:52:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. (druk nr 206)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. (druk nr 206) (14:02:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (14:08:22)

Wersja XML