Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-03-12 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Prudniku

PDFOR.2630.1.1.2020 - ogłoszenie o wyborze oferty cenowej.pdf

PDFOdpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 16 marca 2020.pdf

PDFOR.2630.1.1.2020 - zaproszenie do złoż. oferty na 2020-2021.pdf

DOCXOR.2630.1.2.2020 - formularz oferty - zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.docx

XLSOR.2630.1.1.2020 - formularz cenowy - załącznik do formularza oferty.xls

DOCOR.2630.1.1.2020 - wzór umowy na usługi pocztowe 2020-2021.doc

DOCXOR.2630.1.2.2020 - wzór umowy przetwarzania danych osobowych do umowy głównej na usługi pocztowe.docx

 

Wersja XML