Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Powiatu w dniu 28.02.20 r.

Obrady rozpoczęto 2020-02-28 o godz. 13:03:58, a zakończono o godz. 15:12:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Joanna Korzeniowska
 4. Joachim Kosz
 5. Ryszard Kwiatkowski
 6. Józef Meleszko
 7. Radosław Roszkowski
 8. Dragomir Rudy
 9. Janusz Siano
 10. Antoni Sokołowski
 11. Magdalena Sobczak
 12. Judyta Walocha
 13. Tomasz Woźniak
 14. Bożena Wróblewska
 15. Alicja Zawiślak
 16. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji (13:10:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 31.01.2020 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 31.01.2020 r. (13:11:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 192)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 192) (14:24:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 193)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 193) (14:25:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. (druk nr 194)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. (druk nr 194) (14:27:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" (druk nr 195)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" (druk nr 195) (14:28:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (druk nr 196)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (druk nr 196) (14:30:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 197)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 197) (14:31:00)

Wyniki imienne:

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r. (14:32:00)

Wyniki imienne:

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023 (14:33:00)

Wyniki imienne:

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019 (14:36:00)

Wyniki imienne:

Roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (14:36:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:12:03)

Wersja XML