Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-02-28 Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów: głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego poprzez powstanie centrum ochrony różnorodności biologicznej ...

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów: głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego poprzez powstanie centrum ochrony różnorodności biologicznej stanowiącego część działki nr 2580/41 k.m. 2, obręb Prudnik wraz z częścią pomieszczeń piwnicznych budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku położonego przy ul. Kościuszki 55

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu.pdf
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPFU -Opis.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFPFU - Rysunki.pdf
PDFPFU - Plan zagospodarowania.pdf
PDFInwentaryzacja dendrologiczna - Rysunki.pdf
PDFInwentaryzacja dendrologiczna - Opis 1.pdf
PDFInwentaryzacja dendrologiczna - Opis 2.pdf
PDFDecyzja na usunięcie drzew.pdf

Wersja XML