Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76

z w o ł u j e

XXI SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XXI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 5. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 30 grudnia 2019 r. oraz 14 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020.   PDFdruk nr 179.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego.   PDFdruk nr 180.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.   PDFdruk nr 181.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.   PDFdruk nr 182.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   PDFdruk nr 183.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   PDFdruk nr 184.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   PDFdruk nr 185.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej.   PDFdruk nr 186.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby.   PDFdruk nr 187.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w Prudniku.   PDFdruk nr 188.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Prudniku.   PDFdruk nr 189.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku.   PDFdruk nr 190.pdf
 19. Informacja o średnim wynagrodzeniu nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki.   PDFŚrednie wynagrodzenia nauczycieli.pdf
 20. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2019.   PDFSprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019.pdf
 21. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2019 r.
 22. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2008-2018.   PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego za lata 2008 - 2018.pdf
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zakończenie XXI sesji Rady Powiatu w Prudniku.
Wersja XML