Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Powiatu w dniu 14.01.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-01-14 o godz. 15:02:52, a zakończono o godz. 15:51:47 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Dariusz Kolbek
 4. Joanna Korzeniowska
 5. Joachim Kosz
 6. Ryszard Kwiatkowski
 7. Józef Meleszko
 8. Radosław Roszkowski
 9. Dragomir Rudy
 10. Janusz Siano
 11. Antoni Sokołowski
 12. Tomasz Woźniak
 13. Bożena Wróblewska
 14. Alicja Zawiślak
 15. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Pana Józefa Meleszko o reasumpcję głosowania (15:10:00)

Wyniki imienne:

Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie w sprawie dokonania aktualizacji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z powodu wprowadzonej autokorekty w projekcie (druk nr 178 a). (15:11:00)

Wyniki imienne:

Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (15:12:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 176)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. (druk nr 176) (15:38:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 177)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 177) (15:39:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 178 a)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 178) (15:49:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:51:47)

Wersja XML