Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

03.01.2020 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

PDFZaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy komisji konkursowej.pdf
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf
 

Wersja XML