Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-10-23 Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty cenowej na dzierżawę miejsca na prowadzenie handlu.

Zarząd Powiatu w Prudniku informuje, że zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie
internetowej Powiatu Prudnickiego, w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dzierżawę
miejsca do prowadzenia handlu na części niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 40m2,
stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego, zlokalizowaną w bramie wjazdowej na terenie
posesji położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10, oznaczoną jako działka nr 587/219 k.m. 9 obręb Prudnik.
W okresie od 31-10-2019 r. od godz. 16:00 do godz. 23:59 dnia 03-11-2019 r. wpłynęła jedna oferta cenowa.

PDF201910230844.pdf
 

Wersja XML