Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-10-21 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, a także edukacji...

Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2020.

PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego.PDF
 

PDFZmiana ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf


http://powiatprudnicki.pl/download/organizacjepozarzadowe/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_2019.pdf

Wersja XML