Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-09-03 Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania z DK 41 w m. Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFInformacja z wyboru oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZapytanie nr 2.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZapytanie nr 1.pdf
PDFzałącznik do odpowiedzi nr 2.pdf
DOCXzałącznik do odpowiedzi nr 4.docx
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFRysunek zamienny nr 3.pdf
PDFRysunek zamienny nr 2.pdf
PDFRysunek zamienny nr 1.pdf
PDFPlan 1 orientacyjny.pdf
PDFProgram funkcjonalno - użytkowy opis.pdf
PDF16_Przekroje_konstrukcyjne_wylot.pdf
PDF14_Przekroje_konstrukcyjne2.pdf
PDF15_Przekroje_konstrukcyjne_zjazd.pdf
PDF13_PUT_6(6).pdf
PDF11_PUT_4(6).pdf
PDF12_PUT_5(6).pdf
PDF10_PUT_3(6).pdf
PDF8_PUT_1(6).pdf
PDF9_PUT_2(6).pdf
PDF6_PZT_5(6).pdf
PDF7_PZT_6(6).pdf
PDF5_PZT_4(6).pdf
PDF4_PZT_3(6)2.pdf
PDF3_PZT_2(6).pdf
PDFDecyzja o braku oddział. na środowisko (Gmina Lubrza) dla PF.pdf
PDF2_PZT_1(6).pdf
PDFPFU Trzebina Opinia Geotechniczna.pdf
PDFUzgodnienie z Tauron dot. Skrzypca (PFU - Trzebina).pdf
PDFUzgodnienie z Tauron w m. Trzebina (PFU - Tzrebina).pdf
PDFPrzedmiar branża sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar branża elektryczna, telekomunikacyjna.pdf
PDFPrzedmiar branża drogowa.pdf

Wersja XML