Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Prudnik ul Jagiellońska

Zarząd Powiatu w Prudniku działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Prudniku nr XVI/95/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, z późniejszymi zmianami, podaje do wiadomości publicznej, iż przeznaczył do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego opisaną w poniższym wykazie.

PDFT-mobile.pdf
 

Wersja XML