Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-07-31 Informacja o konsultacjach społecznych Projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego (...)

Informacja o konsultacjach społecznych Projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz  nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego(...).pdf
PDFInformacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w sprawie stypendiów sportowych .....pdf
 

Wersja XML