Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OR.152.1.2019

Data złożenia: 09.07.2019 r.

Wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Wierzbiec

Przedmiot sprawy:
PDFOR.152.1.2019.pdf

Jednostka rozpatrująca petycję: Rada Powiatu w Prudniku

Przewidywany termin rozpatrzenia: 07.01.2020 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia:
PDFUchwała RP XIX-175-2019.pdf

Udzielono odpowiedź: 03.01.2020 r.

Wersja XML