Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną za rok 2019

PDFGajewska Wiesława - wg stanu na dzień 30.04.2019 r..pdf
PDFBrzeziński Dariusz - od dnia 01.05.2019 r.pdf
 

Wersja XML