Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o rozprawie wodnoprawnej-mew Skrzypiec

Starosta Prudnicki informuje o wyznaczeniu na dzień 27 stycznia 2014 r. rozprawy administracyjnej w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Anny Trojniak JAAM Mała elektrownia wodna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prudnik w km 9+870 dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w Skrzypcu, wykonanie małej elektrowni wodnej oraz wygaszenie decyzji Starosty Prudnickiego na Ro.II.6223-6/02 z dnia 2 grudnia 2002 r.


Treść obwieszczenia:obwieszczenie o rozprawie-mew Skrzypiec.pdf

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-01-07)
Wersja XML