Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-05-22 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości - Dzierżysławice

Zarząd Powiatu w Prudniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w celu zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dzierżysławicach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 729/305 i 840/153, mapa 6, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00048928/5 stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.

PDFOgłoszenie Dzierżysławice.pdf
 

Wersja XML