Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania za rok 2018

PDFRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2018r. - Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018r. - Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf
PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018r. - Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r. - Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf
 

Wersja XML