Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania 2018

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego powiatu prudnickiego sporządzony na dzień 31.12.2018r..pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018r. - Powiat Prudnicki.pdf
PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018r.- Powiat Prudnicki.pdf
PDFRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2018r.- Powiat Prudnicki.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018r. - Powiat Prudnicki.pdf
 

Wersja XML