Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-02-08 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:,,Dostawa wyposażenia kuchennego w ramach realizowanego projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka - II edycja "

PDFinformacja o wyborze najkorzystkiejszej oferty cenowej.pdf
 

PDFInformacja dla wykonawców.pdf
 

PDFInformacja.pdf
DOCformularz oferty +formularz cenowy.doc
DOCXformularz cenowy.docx
 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
PDFOpis przedmiotu zamóweinia.pdf
PDFWzór umowy.pdf

 

Wersja XML