Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

Strona archiwalna

 

Lp.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres projektowanego obiektu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

 Informacja
o dacie wniesienia sprzeciwu

1

AB-II.6743.4.17.2019 15.02.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Budowa sieci kanalizacji deszczowej Prudnik, ul. Aleja Lipowa dz. nr 10, 1196/11, 1415/9 Nie wniesiono sprzeciwu  

2

AB-V.6743.3.11.2019

19.03.2019

Tauron Dystrybucja S.A.

Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączem kablowym dla zasilania pomieszczeń gospodarczych

Olszynka, dz. nr 54/3, 54/4

Nie wniesiono sprzeciwu

 

3

AB-II.6743.4.37.2019

27.03.2019

Tauron Dystrybucja S.A..

Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilenia obiektów

Prudnik, ul. Kwiatowa dz. nr 289/106, 236, 594/224, 595/224, 1972/140, 1971/140, 1970/140

Nie wniesiono sprzeciwu

 

4.

AB-IV.6743.1.26.2019

02.04.2019

Tauron Dystrybucja S.A

Przebudowa i rozbudowa linii n/n

Mokra. 675/2,247/6,Łącznik 648/118, 504/38,678/114,682/116,680/115,617/113,668/111,647/109,686/53,379/53,643/107,645/106,687/103,639/104,615/99,613/98,266/81,258/81,625/81,522,/76, 523/76,627/80,607/80,373/80,372/80,80/1,80/4,80/2,80/3,692/92,310/83,298/83,738/734,739/734,740/734,601/155,317/95,318/95,590/92,480/91,478/87,355/83,354/83,742/741,743/741,350/83,349/83,313/83,583/83,586/83,560/83,490/83,559/83,489/83,421/83, 490/83,452/202,595/78,637/1036,147

Nie wniesiono sprzeciwu

 

5

AB-II.6743.4.54.2019

30.04.2019

Tauron Dystrybucja S.A

Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilenia obiektów

Łąka Prudnicka, dz. nr 365/3, 797, 777/3, 362/10, 914, 846/3, 489/4

Nie wniesiono sprzeciwu

 
6 AB-V.6743.3.19.2019 08.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A Budowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia domu jednorodzinnego Jasiona, dz. nr 393, 186/2 Inwestor wycofał zgłoszenie  
7 AB-II.6740.4.60.2019 09.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilenia oświetlenia parkingu Prudnik, ul. Cybisa dz. nr 25/4, 25/5 Nie wniesiono sprzeciwu  
8 AB-II.6743.4.66.2019 31.05.2019 Paweł Licznar Budowa sieci wodociągowej Czyżowice, dz. nr 267, 471, 476/4 Nie wniesiono sprzeciwu  
9 AB-IV.6743.1.50.2019 06.06.2019 Gmina Biała Budowa sieci oświetlenia ulicznego Chrzelice, dz. nr 1281, 1130, 1131 Nie wniesiono sprzeciwu  
10 AB-V.6743.3.26.2019 10.06.2019 Gmina Lubrza Budowa sieci wodociągowej Lubrza, dz. nr 560/4, 761/4, 561/7, 561/6, 561/5, 561/4, 762/6, 586/3, 583/4, 586/6 Nie wniesiono sprzeciwu  
11 AB-II.6743.4.72.2019 11.06.2019 Edward Woisch Budowa stacji transformatorowej Prudnik, ul. Prężyńska 19, dz. nr 2133/82, 2256/82, 2646/82, 2327/82, 2329/82, 2647/82, 2648/82, 25874/82 Nie wniesiono sprzeciwu  
12 AB-V.6743.3.38.2019 26.06.2019 Tauron Dystrybucja S.A Budowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia domu jednorodzinnego Jasiona, dz. nr 393, 186/2 Nie wniesiono sprzeciwu  
13 AB-V.6743.3.39.2019 26.06.2019 Tauron Dystrybucja S.A Rozbudowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia obiektu handlowo-usługowego Olszynka, dz. nr 3/37, 3/33, 73/1 Nie wniesiono sprzeciwu  
14 AB-II.6743.4.100.2019 08.07.2019 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej Dębowiec, dz. nr 84/4   Inwestor wycofał zgłoszenie
15 AB-II.6743.4.101.2019 10.07.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Niemysłowice 54/2, 56, 55/2, 619/3, 637 Nie wniesiono sprzeciwu  
16 AB-II.6743.4.116.2019 12.08.2019 Tauron Dystrybucja S.A Przebudowa i rozbudowa linii n/n wraz z przyłączami Prudnik, dz. nr 2872, 2310/97, 2674/101, 2677/98, 1097/105, 1096/105, 2042/184, 2001/186, 1720/186, 1762/186, 606/186, 1298/167, 1448/172, 1210/191, 1716/128, 1467/195, 1714/133, 528/195, 1193/195, 1192/195, 536/199, 2097/137, 355/139, 833/140, 2179/140, 2179/140, 344/135, Nie wniesiono sprzeciwu  
17 AB-II.6743.4.145.2019 05.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A Budowa linii kablowej nN do zasilenia myjni samochodowej Prudnik, ul. Żołnierska dz. nr 2436/3, 2438/3, 2482/3 Nie wniesiono sprzeciwu  
18 AB-II.6743.4.149.2019 15.11.2019 Powiat Prudnicki Budowa sieci elektroenegretycznej oświetlenia ulicznego Prudnik, ul. Księdza Skowrońskiego dz. nr 1738/136, 1968/133, 2115/174 Nie wniesiono sprzeciwu  
19 AB-II.6743.4.159.2019 17.12.2019 Tauron Dystrybucja S.A Rozbudowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia przepompowni wody Dębowiec dz. nr 69, 101   Inwestor wycofał zgłoszenie
20 AB-II.6743.4.160.2019 20.12.2019 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp z o.o. Budowa sieci ciepłowniczej Prudnik, ul. Kołłątaja, Chrobrego dz. nr 510/40, 724/50, 728/742, 1023/47, 1137/41, 1992/46, 16, 400, 411 Nie wniesiono sprzeciwu  
 
 
Wersja XML