Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-01-08 Stypendia sportowe

Starosta Prudnicki informuje, że uchwałą Nr LVI/385/2018 z dnia 19 października 2018 r. Rada Powiatu w Prudniku ustanowiła zasady oraz tryb przyznawania okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.

Stypendia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej lub trenera oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego sportowy rozwój.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić w szczególności osoba fizyczna, trener, klub sportowy zawodnika oraz okręgowy związek sportowy.

 

Ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendiów oraz nagród można zapoznać poniżej:

PDFZmiana uchwały w sprawie stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego.pdf
 

PDFRegulamin udzielania stypendiów.pdf
DOCXWniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego - Załącznik Nr 1.docx
DOCXWniosek o przyznanie nagrodywyróżnienia - Załącznik Nr 3.docx

Wersja XML