Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018 - 2023

PDFUchwała Nr 71-233-2019 ws. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020.pdf
PDFUchwała Nr 71-232-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 71-231-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 70-230-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 70-229-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 69-228-2019 ws. oddania w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku i ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.pdf
PDFUchwała Nr 69-227-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP ws. określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi (...).pdf
PDFUchwała Nr 69-226-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 69-225-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 68-224-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 68-223-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 68-222-2019 ws. przyjęcia darowizny.pdf
PDFUchwała Nr 68-221-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (...).pdf
PDFUchwała Nr 68-219-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr 67-220-2019 ws. upoważnienia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodplatnej pomocy prawnej (...) w roku 2020.pdf
PDFUchwała Nr 67-218-2019 ws. zmian planu finansowego budzetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 67-217-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 66-216-2019 ws. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr 66-215-2019 ws. udzielenia upoważnienia.pdf
PDFUchwała Nr 66-214-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr 66-213-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 66-212-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 64-211-2019 ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 64-210-2019 ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 64-209-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 64-208-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 63-207-2019 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2020 r.pdf
PDFUchwała Nr 63-206-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 63-205-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 62-204-2019 ws. upoważnienia Kierownika PCPR do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 62-203-2019 ws.zm.uch.ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punku nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFUchwała Nr 62-202-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 62-201-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 61-200-2019 ws. zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFUchwała Nr 60-199-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 60-198-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 59-197-2019 ws. ogłoszenia owtartego konkursu ofert...pdf
PDFUchwała Nr 59-196-2019 ws. wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 59-195-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 59-194-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 57-193-2019 ws. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Inżynierii.pdf
PDFUchwała Nr 57-192-2019 ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFUchwała Nr 57-191-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 57-190-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 56-189-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 56-188-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 56-187-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 56-186-2019 ws. wyznaczenia do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 56-185-2019 ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 56-184-2019 ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 56-183-2019 ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 55-182-2019 ws. wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 55-181-2019 ws. upoważnienia Dyrektora ZSR do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 55-180-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 55-179-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 53-178-2019 ws. wskazania członków Zarządu Powiatu Prudnickiego upoważnionych do podpisania umowy dotacji oraz umowy pożyczki udzielonych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2.pdf
PDFUchwała Nr 53-177-2019 ws. przeznaczenia części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, do udostępnienia w drodze zawarcia umowy użyczenia na okres 10 lat z Gminą Prudnik.pdf
PDFUchwała Nr 53-176-2019 ws. zm.uch. ws. powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 53-175-2019 ws. wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 53-174-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 53-173-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 52-172-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu Rehabilitacja 25 plus.pdf
PDFUchwała Nr 52-171-2019 ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.pdf
PDFUchwała Nr 52-170-2019 ws. przekazania SOSW w Prudniku realizacji pilotażowego programu Rehabilitacja 25 plus.pdf
PDFUchwała Nr 52-169-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 52-168-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 51-167-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 50-166a-2019 ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 49-166-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 49-165-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 49-164-2019 ws. zm. uch. ws. powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 49-163-2019 ws. wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 48-162-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 48-161-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 48-160-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 47-159-2019 ws. zmian planu finansowgo budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 47-158-2019 ws. powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCM S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 47-157-2019 ws. powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCM S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 47-156-2019 ws. powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 47-155-2019 ws. oddania w użyczenie na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3.pdf
PDFUchwała Nr 47-154-2019 ws. zm. uch. ws. odwołania darowizny nieruchomości w obrębie Głogówek.pdf
PDFUchwała Nr 46-153-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 46-152-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 45-151-2019 ws. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 45-150-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zm.uchw. RP ws. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 45-149-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 45-148-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 44-146-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 44-145-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 43-144-2019 ws. przystąpienia do pilotażowego programu Rehabilitacja 25 plus.pdf
PDFUchwała Nr 43-143-2019 zmieniająca uchwałę ws. powołania komisji do kontroli oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.pdf
PDFUchwała Nr 43-142-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 43-141-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 42-140-2019 ws. zmian planu finansowego budzetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 42-139-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 41-138-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu Opieka wytchnieniowa (...).pdf
PDFUchwała Nr 41-137-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 40-136-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 40-135-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 40-134-2019 ws. powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 40-133-2019 ws. powierzenia stanowiska dyrektora ZSO Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 40-132-2019 ws. zatwoerdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SOSW w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 40-131-2019 ws. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 39-130-2019 ws. udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 38-129-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 38-128-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 37-127-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 37-126-2019 ws. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Pwoiatu Prudnickiego położonej w Głogówku (...).pdf
PDFUchwała Nr 37-125-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 37-124-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 36-123-2019 ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 36-122-2019 ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 35-121-2019 zm.uchw.ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 35-120-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 35-119-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 34-118-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 34-117-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 33-116-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 32-115-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 32-114-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr 31-113-2019 ws.upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku do odbioru przedmiotu najmu zgodnie z umową nr GK.6845.1.1.2016 z dnia 22.04.2016r. w związku z wygaśnięciem przedmiotu umowy.pdf
PDFUchwała Nr 31-112-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 31-111-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 30-110-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 30-109-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 29-108-2019 ws. oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 23,18 m2,mieszczących się w budynku w Prudniku przy ul.Klasztornej 4 oraz ustalenie stawki czynszu.pdf
PDFUchwała Nr 29-107-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 29-106-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 28-105-2019 ws. powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 27-104-2019 ws. powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.pdf
PDFUchwała Nr 27-103-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr 27-102-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr 27-101-2019 ws.upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,podpisania stosownej umowy oraz składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z projektem.pdf
PDFUchwała Nr 27-100-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 27-99-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 27-98-2019 ws. uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr 27-97-2019 ws. planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2019 opłat za kształcenie.pdf
PDFUchwała Nr 26-96-2019 ws. odwołania Pani Jadwigi Harasymowicz ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 26-95-2019 ws. ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 26-94-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 26-93-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 25-92-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 25-91-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 25-90-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu Od przemocy do mocy (...).pdf
PDFUchwała Nr 24-89-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 24-88-2019 ws. ustalenia zasad udzielania dofinansowania w Powiecie Prudnickim ze środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 24-87-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 23-86-2019 ws. wyboru projektów służących rozowjowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 roku i przyznanie dotacji na ten cel.pdf
PDFUchwała Nr 22-85-2019 ws. wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. Bliżej rodziny i dziecka (...).pdf
PDFUchwała Nr 22-84-2019 zm.uchw.ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 22-83-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON pn. Aktywny Samorząd w 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 22-82-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 22-81-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 21-80-2019 zm. uchw. ws. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 20-79-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z przygotowaniem do realizacji,realizacją oraz rozliczeniem projektu pn.Technika bez granic.pdf
PDFUchwała Nr 20-78-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 20-77-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 19-76A-2019 ws. wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki pn. Bliżej rodziny idziecka (...).pdf
PDFUchwała Nr 19-76-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 19-74-2019 zm. uchw. ws. zasad prowadzenia wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego i gspodarki uzyskanym drewnem.pdf
PDFUchwała Nr 19-75-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 18-73-2019 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. zmian w statucie ZOZ w Białej.pdf
PDFUchwała Nr 18-72-2019 ws. ustalenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PCM w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 18-71-2019 ws. zmian planu finansowgo budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 18-70-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 17-69-2019 ws. zmian planu finansowego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 16-68-2019 ws.upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z rozliczeniem projektu pn. Seniorzy bez granic realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad.pdf
PDFUchwała Nr 15-67-2019 ws. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 15-66-2019 ws. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej.pdf
PDFUchwała Nr 15-65-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 15-64-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 15-63-2019 ws. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 15-62-2019 ws. ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 15-61-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON pn. Aktywny Samorząd za 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 14-60-2019 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 14-59-2019 ws. zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku w celu zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pani Justyny Kipki-Musz.pdf
PDFUchwała Nr 14-58-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 13-57-2019 ws. wyznaczenia do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 13-56-2019 ws. określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 13-55-2019 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 13-54-2019 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 12-53-2019 ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-52-2019 ws. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-51-2019 ws. upoważnienia Kierownika PCPR do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją projektu pn.,,Bliżej rodziny i dziecka(...).pdf
PDFUchwała Nr 12-50-2019 ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-49-2019 ws. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-48-2019 ws. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-47-2019 ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-46-2019 ws. zatrudnienia Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-45-2019 ws.odwołania Pełnomocnictwa dla Kierownika PCPR do zawarcia umowy z Rejestrem Dłuźników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnianie informacji gospodarczych.pdf
PDFUchwała Nr 12-44-2019 ws. odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-43-2019 ws. odwołania upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-42-2019 ws. odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-41-2019 ws. odwołania upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 12-40-2019 ws.odwołania upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Prudnickiego w związku z realizacją projektu pn.,,Bliżej rodziny i dziecka(...).pdf
PDFUchwała Nr 11-39-2019 ws.wyznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 11-38-2019 ws.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 11-37-2019 ws.zmian planu finansowego budżetu na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 10-36-2019 ws.zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 10-35-2019 ws.wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 10-34-2019 ws.upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań.pdf
PDFUchwała Nr 9-33-2018 ws.ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 9-32-2018 ws.zwolnienia Pani Krystyny Wilisowskiej ze stanowiska Kierownika PCPR w Prudniku i rozwiązania stosunku pracy.pdf
PDFUchwała Nr 9-31-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. zmian planu finanspwego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 9-30-2018 ws.zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 8-29-2018 ws.powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019r.pdf
PDFUchwała Nr 8-28-2018 ws.zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 8-27-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 7-26-2018 ws.oddania w najem na czas oznaczony do 31-03-2019r w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik-Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.pdf
PDFUchwała Nr 7-25-2018 ws.zmian planu finansowego budżetu na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 7-24-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 6-23-2018 ws.upoważnienia do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 6-22-2018 ws.upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 6-21-2018 ws.upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 6-20-2018 ws.upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 6-19-2018 ws.upoważnienia do dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 6-18-2018 ws.zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 6-17-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 5-16-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 5-15-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 4-14-2018 ws.powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 4-13-2018 ws.powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 4-12-2018 ws. zmiany uchwały ws. Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 4-11-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 4-10-2018 ws.zmian planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 4-9-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 3-8-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 3-7-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 3-6-2018 ws.powierzenia Dyrektorowi ZS Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku realizacji projektu pn.Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 3-5-2018 ws. powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychow.w Prudniku realizacji projektu pn.Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 3-4-2018 ws.powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publ.polegającego na prowadzeniu pkt nieodpłatnej pomocy prawnej,świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019.pdf
PDFUchwała Nr 3-3-2018 zm.uch.ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 2-2-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 2-1-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf

Wersja XML