Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy-mew Rzepcze

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postepowania z aktami zebranymi w sprawie zmiany decyzji nr Ro-III.6341.5.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. udzielającej Przedsiebiorstwu Robót Specjalistycznych Budownictwa "AKWEDUKT" z Opola pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki osobłoga w km 17+400 dla potrzeb małej elektrowni wodnej w miejscowości rzepcze.

Treść obwieszczenia w załączniku.obwieszczenie-mew Rzeprze.pdf

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-07-12
Wersja XML