Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie o podjęciu postepowania-Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Budownictwa AKWEDUKT

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 maja 2013 r. posatanowienia nr GNO-V.6341.25.2012 w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie zmiany decyzji nr Ro-III.6341.5.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. udzielającej Przedsiebiorstwu Robót Specjalistycznych Budownictwa "Akwedukt" pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłogi w km 17+400 na potrzeby małej elektrowni wodnej w Rzepczach.

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-05-28
Wersja XML