Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2013 r. na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe w ilości Qmax= 200,0 m3/d o następującym składzie:

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-05-17
Wersja XML