Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-11-16 Przebudowa części budynku PCPR w Prudniku na mieszkanie chronione wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji usługowo-gospodarczej na mieszkalną

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZapytanie nr 4.pdf
PDFZapytanie nr 3.pdf
PDFZapytanie nr 2.pdf
PDFZapytanie nr 1.pdf
PDFZmiana treści siwz.pdf
PDFRzut parteru.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFProj. budowlany PCPR - Opis.pdf
PDFProj. budowlany - Rysunki.pdf
PDFSTWiOR budowlana PCPR.pdf
PDFSTWiOR elektrycznych PCPR.pdf
PDFSTWiOR sanitarnych PCPR.pdf
PDFPrzedmiar budowl. PCPR.pdf
PDFPrzedmiar elektryczny PCPR.pdf
PDFPrzedmiar sanitarny PCPR.pdf

Wersja XML