Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-11-07 Zaproszenie do złożenia oferty na „Sprzedaż drzew „na pniu" w ilości 89 szt. rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku Biała - Górka Prudnicka"

PDFZaproszenie.pdf
PDFWykaz drzew.pdf
PDFSpecyfikaja Techniczna.pdf
PDFProjekt Umowy.pdf
PDFOświadczenie o uprawnieniach.pdf
PDFOswiadczenie o posiadaniu wiedzy.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
 

Wersja XML