Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-10-03 Zarząd Powiatu w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę

ZARZĄD POWIATU W PRUDNIKU ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:
dzierżawę miejsca do prowadzenia handlu na części niezabudowanej nieruchomości
o powierzchni 40 m2, stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego, zlokalizowaną
w bramie wjazdowej na teren posesji położonej w Prudniku przy ulicy Parkowej 10,
oznaczoną jako działka nr 587/219 k. m. 9, obręb Prudnik, w okresie od 31-10-2018 r.
od godz.1600 do godz. 2359 dnia 02-11-2018 r.

PDFDzierzawa_zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf
 

Wersja XML