Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-09-27 Zarząd Powiatu w Prudniku informuje o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu w Prudniku informuje o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego.

W dniu 26.09.2018  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76
Odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym
1. Położenie nieruchomości: Głogówek
2. Nr działki: działka 303, mapa 3 o powierzchni 0,8275 ha, KW OP1P/41980/5
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
5. Cena wywoławcza: 1800000,00 brutto,
6. Najwyższe ceny osiągnięte przetargu — 0,00 zł.
7. Imię i nazwisko osoby ustalonej, jako nabywca: przetarg zakończony wynikiem
negatywnym.

PDFII_przetarg_nieograniczony_wyniki.pdf
 

Wersja XML