Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-09-13 Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina - Krzyżkowice - Gr. Państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania z DK 41 w m. Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w m. Trzebina.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu.pdf
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFPFU 1- Opis techn..pdf
PDF18_Obiekt_mostowy_Rys_zestawczy.pdf
PDF17_Obiekt_mostowy_Inwentaryzacja.pdf
PDF16_Przekroje_konstrukcyjne_wylot.pdf
PDF15_Przekroje_konstrukcyjne_zjazd.pdf
PDF14_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF13_PUT_6(6).pdf
PDF12_PUT_5(6).pdf
PDF11_PUT_4(6).pdf
PDF10_PUT_3(6).pdf
PDF9_PUT_2(6).pdf
PDF8_PUT_1(6).pdf
PDF7_PZT_6(6).pdf
PDF6_PZT_5(6).pdf
PDF5_PZT_4(6).pdf
PDF4_PZT_3(6).pdf
PDF3_PZT_2(6).pdf
PDF2_PZT_1(6).pdf
PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDFPFU Trzebina Opinia Geotechniczna.pdf
PDFDecyzja o braku oddział. na środowisko (Gmina Lubrza) dla PFU Trzebina.pdf
PDFUzgodnienie z Tauron w m. Trzebina (PFU - Tzrebina).pdf
PDFUzgodnienie z Tauron dot. Skrzypca (PFU - Trzebina).pdf
PDFPFU-Trzebina Przedmiar sanitarny.pdf
PDFPFU-Trzebina Przedmiar most.pdf
PDFPFU-Trzebina Przedmiar elektryczny.pdf
PDFPFU-Trzebina Przedmiar drogowy.pdf

Wersja XML