Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rewitalizacja ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości Rzepce

GL.ZUZ.3.421.51.2018.BS- Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia: "Rewitalizacja (odbudowa) ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości RZEPCZE w km 17+400 rzeki Osobłoga wraz z budową przepławki dla ryb oraz infrastruktury towarzyszącej", na działkach nr 300/2, 346, 323 obręb 0077 Rzepcze, gm. Głogówek, powiat prudnicki.

PDFObwieszczenie.pdf
 

Wersja XML