Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-06-01 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turniej Tatry Cup 2018"

PDFOFERTA Turniej Tatry Cup 2018.pdf
 

Wersja XML