Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego-zmiana decyzji wydanej Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych Budownictwa AKWEDUKT - mew Rzepcze


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro-III.6341.5.2011 z 15 czerwca 2012 r. udzielającej Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych Budownictwa „AKWEDUKT” 45-085 Opole, ul. Partyzancka 47 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłogi w km 17+400 dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w Rzepczach.
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
  

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-12-10
Wersja XML