Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-05-18 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.222.458zł.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFInformacja z wyboru oferty .pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZapytanie nr 4.pdf
PDFZapytanie nr 3.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZapytanie nr 2.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZapytanie nr 1 do siwz.pdf
PDFInformacja dla wykonawców.pdf
PDFRb 28S - 2017.pdf
PDFRb NDS - 2017.pdf
PDFRb NDS - I kw.2018.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 2017r ZOZ Biała.pdf
PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 1 kwartału 2018 ZOZ Biała.pdf
PDFRb-Z - I kw 2018.pdf
PDFRb-Z - 2017.pdf
PDFRb-NDS - I kw 2018.pdf
PDFRb-NDS - 2017.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2017 ZOZ Biała.pdf
PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 1 kwartału 2018 ZOZ Biała.pdf
PDFRb-N - I kw 2018.pdf
PDFRb-N - 2017.pdf
PDFRb-28S - I kw 2018.pdf
PDFRb-28S - 2017.pdf
PDFRb-27S - I kw 2018.pdf
PDFRb-27S - 2017.pdf

Wersja XML