Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 27 kwietnia 2018r.

PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 331).pdf
PDFws. zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (druk 334).pdf
PDFws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r. (druk 330).pdf
PDFws. przystapienia Pow. Prud. do realizacji projektu pn.Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej-II edycja (druk 337) .pdf
PDFws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2017 (druk 333).pdf
PDFws. poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego ws. zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi regionami Polski (druk 335).pdf
PDFws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 336).pdf
 

Wersja XML