Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 22 marca 2018r.

PDFzm.uch.ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018 r. (druk 318).pdf
PDFzm.uch.ws. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku (druk 323).pdf
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 321).pdf
PDFws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. (druk 320).pdf
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niz jej wartość rynkowa, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogówek (druk 322).pdf
PDFws. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola (druk 319).pdf
PDFws. przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku prowadzonego dotychczas przez Powiat Prudnicki (druk 324).pdf
PDFws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku (druk 327).pdf
PDFws. okreslenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze (druk 326).pdf
PDFws. okeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (druk 325).pdf
 

Wersja XML