Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-02-06 Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamowienia - unieważnienie.pdf
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOdpowiedź na zapytanie nr 1.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXsiwz.docx

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PDFSST B. Sanitarna Opis.pdf
PDFSST B. Sanirarna str. tyt..pdf
PDFSST B. Drogowa str. tyt..pdf
PDFSST B. Drogowa opis.pdf

Przedmiary

PDFPrzedmiar B. Teletechniczna.pdf
PDFPrzedmiar B. Sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar B. Drogowa.pdf

Projekt budowlany

PDFPB Opis VI Analiza nośności nawierzchni.pdf
PDFPB Opis V Opinia geotechniczna.pdf
PDFPB Opis IV Inf. BIOZ.pdf
PDFPB Opis III Proj. archit. - budowlany.pdf
PDFPB Opis II Proj. zagosp. terenu.pdf
PDFPB Opis I Dokumenty formalno-prawne.pdf

Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_Inwentaryzacja.pdf
PDF3_Inwentaryzacja.pdf
PDF4_Inwentaryzacja.pdf
PDF5_Inwentaryzacja.pdf
PDF6_Inwentaryzacja.pdf
PDF7_Inwentaryzacja.pdf
PDF8_Inwentaryzacja.pdf
PDF9_Inwentaryzacja.pdf
PDF10_Inwentaryzacja.pdf
PDF11_Inwentaryzacja.pdf
PDF12_Inwentaryzacja.pdf
PDF13_Inwentaryzacja.pdf
PDF14_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF15_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF16_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF17_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF18_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF19_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF20_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF21_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF22_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF23_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF24_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDF25_Projektowane_oznakowanie_docelowe.pdf
PDFProj. Docel. Org. Ruchu Opis.pdf

Projekt zagospodarowania terenu

PDF1_Plan_orientacyjny.pdf
PDF2_PZT.pdf
PDF3_PZT.pdf
PDF4_PZT.pdf
PDF5_PZT.pdf
PDF6_PZT.pdf
PDF7_PZT.pdf
PDF8_PZT.pdf
PDF9_PZT.pdf
PDF10_PZT.pdf
PDF11_PZT.pdf
PDF12_PZT.pdf
PDF14_PZT.pdf
PDF15_PZT.pdf
PDF16_PZT.pdf
PDF17_PS.pdf
PDF18_PS.pdf
PDF19_PS.pdf
PDF20_PS.pdf
PDF21_PS.pdf
PDF22_PS.pdf
PDF23_PS.pdf
PDF24_PS.pdf
PDF25_PS.pdf
PDF26_PS.pdf
PDF27_PS.pdf
PDF28_PS.pdf
PDF29_PS.pdf
PDF30_PS.pdf
PDF31_PS.pdf
PDF32_Przekroje_konstrukcyjne.pdf
PDF33_Przekroje_konstrukcyjne_przepusty_wlot_wylot.pdf

Inwentaryzacja zieleni

PDFInwentaryzacja zieleni cz. 1.pdf
PDFInwentaryzacja zieleni cz. 2.pdf
 

Wersja XML