Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 22 grudnia 2017r.

PDFzm.uch.ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r. (druk 296).pdf
PDFzm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku (druk 299).pdf
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 295).pdf
PDFws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2017r. (druk 294).pdf
PDFws. zatwierdzenia porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania publ.pn. Przebudowa drogi powiatowej nr P1267O, w pasie drogowym ul.Wolnosci w Lubrzy (druk 293).pdf
PDFws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2018r. (druk 291).pdf
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018r. (druk 300).pdf
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania publicznego (druk 292).pdf
PDFws. wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Lubrza w 2018r. pomocy finansowej (druk 297).pdf
PDFws. ustalenia regulaminu okreslającego-wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego oraz za warunki pracy (druk 298).pdf
PDFws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 286).pdf
PDFws. uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 (druk 289).pdf
PDFws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018r (drul 290).pdf
PDFws. uchwalenia budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r. (druk 287).pdf

PDFws. rozkładu pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r. (druk 288).pdf
 

Wersja XML