Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 29 listopada 2017r.

PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głogówku w Branżową Szkołę I Stopnia w Głogówku (druk 282).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 Specjalną w Prudniku (druk 280).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Specjalną w Prudniku (druk 279).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Prudniku (druk 278).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Prudniku (druk 277).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej w Branżową Szkołę I Stopnia w Białej (druk 281).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Prudniku w Szkołę Przyspasabiającą do Pracy w Prudniku (druk 274).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Głogówku w Szkołę Przyspasabiającą do Pracy w Głogówku (druk 273).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 w Prudniku (druk 269).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku (druk 271).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 1 w Prudniku (druk 272).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną dla dorosłych w Prudniku (druk 268).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Głogówku (druk 270).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Prudniku w ośmioletnią szkołę Podstawową Nr 5 w Prudniku(druk 276).pdf
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Głogówku w ośmioletnią szkołę Podstawową Nr 4 w Głogówku(druk 275).pdf

PDFzm.uch.ws. ikreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku (druk 265).pdf
PDFzm. uch.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. a art. 3 us.3 ustawy o działalnosci pozytku publi. i o wolontariacie na rok 2017 (druk 258).pdf
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 260).pdf
PDFws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiegi na 2017 r. (druk 259).pdf
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (druk 266).pdf
PDFws. wyrażenia stanowiska dot. oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie CKZiU w Prudniku połozonej w Prudniku (druk 267).pdf

PDFws. wyboru Wicestarosty (druk 263).pdf
PDFws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 264).pdf
PDFws. ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego (druk 283).pdf
PDFws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 262).pdf
PDFws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiazków Wicestarosty - członka zarzadu Powiatu w Prudniku (druk 261).pdf
PDFws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 284).pdf
 

Wersja XML