Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2020

Strona archiwalna

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu  oraz Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2008–2011 z perspektywą na  lata 2012–2015, Podsumowanie dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2017–2020 z uwzględnieniem lat 2021–2024 według zasad określonych w niniejszym opisie przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Załączniki:

PDFInformacja.pdf

 

PDFzaproszenie do złożenia oferty cenowej-poś.pdf

 PDFformularz ofertowy-poś.pdf
 PDFumowa-poś.pdf
 

Wersja XML