Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku może być udostępniona zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:


Wypełniony wniosek można składać:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

ul. Kościuszki 76

48-200 Prudnik

 

PDFZarządzenie Nr 49-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 5.07.2017r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf
RTFWniosek - wzór.rtf

Wersja XML