Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 26 lipca 2017r.

PDFws. wyrażenia zgody na przystą. Pow. Prudn. do partnerstwa w celu realizacji wspól.projek. pn. Poprawa płynnosci ruchu w subreg.połud. poprzez budowę i przebud.kluczow.dróg powadz.dostref inwest(druk239) .pdf
 

Wersja XML