Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-06-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Racławice Śląskie

Zarząd Powiatu w Prudniku działając art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) podaje do wiadomości publicznej, że wyznaczył do udostępnienia z zasobu Powiatu Prudnickiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Racławicach Śląskich, stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego oznaczoną jako działka nr 1365/29, mapa 8, o powierzchni 0,0036 ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr OP1P/00048928/5.

PDFWykaz nieruchomości przeznanoczej do sprzedaży.pdf

Wersja XML