Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-06-14 Wykonanie i dostawa 90 kompletów strojów sportowych oraz 90 toreb sportowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży”

Strona archiwalna

 

2017-06-14 Wykonanie i dostawa 90 kompletów strojów sportowych oraz 90 toreb sportowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży”

PDF03 PP_041_2_3_2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
PDF03 PP_041_2_3_2017 Formularz ofertowy.pdf
DOCX03 PP_041_2_3_2017 Formularz ofertowy.docx

EPSFroya Kommune.eps

EPSNorway Grants.eps

JPEGNorway Grants.jpeg

PNGPowiat Prudnicki.png

PDF07 PP_041_2_3_2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML