Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu - zadanie nr 3

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

 1. Przebudowę prawego rowu przydrożnego drogi DP 1702 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 60 m tj. od km 2,5973 do km 2,6660,1 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 300 mm.

Współrzędne geograficzne:

 1. Początek zarurowania N 50°47ʹ20.662ʺ             E 17°56ʹ8.931ʺ
 2. Koniec zarurowania    N 50°47ʹ18.8ʺ                 E 17°56ʹ7.889ʺ

wraz z budową wylotu nr 1 do rowu przydrożnego o parametrach: średnica wylotu 300 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi.

Współrzędne geograficzne: N 50°47ʹ18.8ʺ               E 17°56ʹ7.889ʺ

 1. Przebudowę prawego rowu przydrożnego drogi DP 1702 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 147 m tj. od km 2,6775 do km 2,8242 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 400 mm.

Współrzędne geograficzne:

Początek zarurowania N 50°47ʹ21.707ʺ                   E 17°56ʹ9.55ʺ

Koniec zarurowania    N 50°47ʹ25.441ʺ                   E 17°56ʹ11.855ʺ

wraz z budową wylotu nr 2 do rowu przydrożnego o parametrach: średnica wylotu 400 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi.

Współrzędne geograficzne: N 50°47ʹ25.441ʺ                      E 17°56ʹ11.855ʺ

 1. Przebudowę prawego rowu przydrożnego drogi DP 1702 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 100 m tj. od km 3,90486 do km 4,0082 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 400 mm.

Współrzędne geograficzne:

Początek zarurowania N 50°47ʹ59.3ʺ                       E 17°56ʹ22.291ʺ

Koniec zarurowania    N 50°48ʹ2.494ʺ                     E 17°56ʹ21.675ʺ

wraz z budową wylotu nr 3 do rowu przydrożnego o parametrach: średnica wylotu 400 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi.

Współrzędne geograficzne: N 50°48ʹ2.494ʺ             E 17°56ʹ21.675ʺ

 1. Przebudowę lewego rowu przydrożnego drogi DW 461 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 84 m tj. od km 4,1291 do km 4,2137 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 400 mm.

Współrzędne geograficzne:

Początek zarurowania N 50°48ʹ6.031ʺ                     E 17°56ʹ20.015ʺ

Koniec zarurowania    N 50°48ʹ8.48ʺ                       E 17°56ʹ21.876ʺ

wraz z budową wylotu st.wylot 1 do rowu melioracyjnego o parametrach: średnica wylotu 400 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi.

Współrzędne geograficzne: N 50°48ʹ8.48ʺ               E 17°56ʹ21.876ʺ

 1. Przebudowę lewego rowu przydrożnego drogi DW 461 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 253 m tj. od km 4,2137 do km 4,4673 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 400 mm.

Współrzędne geograficzne:

Początek zarurowania N 50°48ʹ14.898ʺ                   E 17°56ʹ21.715ʺ

Koniec zarurowania    N 50°48ʹ8.48ʺ                       E 17°56ʹ21.876ʺ

Wraz z włączeniem się do wylotu st.wylot 1 do rowu melioracyjnego.

 1. Przebudowę lewego rowu przydrożnego drogi DW 461 polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 188 m tj. od km 5,2361 do km 5,4242 drogi rurociągiem wykonanym z rur PVC o średnicy 400 mm.

Współrzędne geograficzne:

Początek zarurowania N 50°48ʹ23.94ʺ                     E 17°55ʹ31.828ʺ

Koniec zarurowania    N 50°48ʹ26.774ʺ                   E 17°55ʹ23.335ʺ

wraz z budową wylotu nr 4 do rowu przydrożnego o parametrach: średnica wylotu 400 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi.

Współrzędne geograficzne: N 50°48ʹ26.774ʺ                      E 17°55ʹ23.335ʺ

 1. Budowę systemu rozsączającego w prawym rowie przydrożnym drogi DP 1702 na długości 540 m tj. od km 1,1388 do km 1,6789

Współrzędne geograficzne:

Początek systemu N 50°46ʹ32.265ʺ              E 17°56ʹ0.195ʺ

Koniec systemu    N 50°46ʹ49.724ʺ              E 17°55ʹ59.782ʺ

 1. Budowę systemu rozsączającego w lewym rowie przydrożnym drogi DP 1703 na długości 66 m tj. od km 4,0116 do km 4,0784

Współrzędne geograficzne:

Początek systemu N 50°48ʹ2.427ʺ                E 17°56ʹ21.232ʺ

Koniec systemu    N 50°48ʹ4.443ʺ                E 17°56ʹ20.24ʺ

 1. Budowę systemu rozsączającego w lewym rowie przydrożnym drogi DW 461 na długości 30 m tj. od km 4,4972 do km 4,5267

Współrzędne geograficzne:

Początek systemu N 50°48ʹ15.779ʺ              E 17°56ʹ21.021ʺ

Koniec systemu    N 50°48ʹ16.635ʺ              E 17°56ʹ20.381ʺ

 1. Budowę systemu rozsączającego w lewym rowie przydrożnym drogi DW 461 na długości 331 m tj. od km 4,5927 do km 4,9236

Współrzędne geograficzne:

Początek systemu N 50°48ʹ21.833ʺ              E 17°56ʹ2.457ʺ

Koniec systemu    N 50°48ʹ19.863ʺ              E 17°55ʹ46.269ʺ

 1. Budowę systemu rozsączającego w lewym rowie przydrożnym drogi DW 461 na długości 477 m tj. od km 5,5563 do km 6,0334

Współrzędne geograficzne:

Wlot 3 N 50°48ʹ28.63ʺ                      E 17°55ʹ17.339ʺ

Wyl 5  N 50°48ʹ31.91ʺ                      E 17°54ʹ54.024ʺ

wraz z budową wylotu nr 5 do rowu przydrożnego o parametrach: średnica wylotu 300 mm, wylot zabezpieczony kratą, skarpa, przeciwskarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi

 1. Przebudowę rowów przydrożnych w celu wykonania przedłużenia istniejących przepustów wg. zestawienia:

 

Numer przepustu

Średnica

Materiał

Rzędna dna wylotu

Współrzędne geograficzne

[-]

[mm]

[-]

[m.n.p.m]

[xx°xx'xx,xx'']

[xxx°xx'xx,xx'']

P-5

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°45'58,33''

E 017°55'56,95''

P-6

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°45'58,32''

E 017°55'56,43''

P-7

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°46'32,57''

E 017°55'59,65''

P-8

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°47'12,92''

E 017°56'04,30''

P-9

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°47'29,39''

E 017°56'14,07''

P-10

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°47'35,23''

E 017°56'17,43''

P-11

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°47'58,55''

E 017°56'22,33''

P-12

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°48'22,15''

E 017°55'37,63''

P-13

500

Betonowe

Dowiązanie do sytuacji istniejącej

N 50°48'23,40''

E 017°54'23,05''

 

 

 

II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zebranych z odwodnienia drogi powiatowej DP1703, wojewódzkiej DW461 oraz z projektowanych ścieżek rowerowych  za pomocą  wylotów:

 1. Wylotu nr 1 do prawego rowu przydrożnego drogi DP 1703 w ilości Qmax=0,73 m3/h, Qmax=0,64 m3/d, Qmax= 231,9 m3/rok
 2. Wylotu nr 2 do prawego rowu przydrożnego drogi DP 1703 w ilości Qmax=1,27 m3/h, Qmax=1,16 m3/d, Qmax= 424,9 m3/rok
 3. Wylotu nr 3 do prawego rowu przydrożnego drogi DP1703 w ilości Qmax=3,88 m3/h, Qmax=4,52 m3/d, Qmax= 1650,5 m3/rok
 4. Wylotu ST.WYLOT1 do rowu melioracyjnego w ilości Qmax=4,82 m3/h, Qmax=2,8 m3/d, Qmax= 1022,3 m3/rok
 5. Wylotu nr 4 do lewego rowu przydrożnego drogi DW 461 w ilości Qmax=3,72 m3/h, Qmax=2,33 m3/d, Qmax= 848,8 m3/rok
 6. Wylotu nr 5 do lewego rowu przydrożnego drogi DW461 w ilości Qmax=6,40 m3/h, Qmax=5,06 m3/d, Qmax= 1845,8 m3/rok

o parametrach:

- zawiesina ogólna                             ≤ 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne          ≤ 15 mg/l

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

           

Wersja XML