Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-06-02 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.092.845zł.

Strona archiwalna

 

 

PDFInformacja z wyboru oferty.pdf
PDFZestawienie ofert.pdf
PDFZmiana treści siwz.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści siwz.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXsiwz.docx
PDFUchwała nr 656-2016 RIO w Opolu z dnia 18 sytcznia 2017r. w sprawie opinii o o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr 644-2016 RIO w Opolu z dnia 18 stycznia 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała nr 470-2016 RIO w Opolu z dnia 6 grudni 2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała nr 468-2016 RIO w Opolu z dnia 6 grudni 2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała nr 190-2017 RIO w Opolu z dnia 9 maja 2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminoweo kredytu przez Powiat Prudnicki.pdf
PDFRb-Z SP ZOZ.pdf
PDFRb-Z SP ZOZ..pdf
PDFRb-Z - I kw 2017.pdf
PDFRb-Z - 2016.pdf
PDFRb-NDS - I kw 2017.pdf
PDFRb-NDS - 2016.pdf
PDFRb-N SP ZOZ.pdf
PDFRb-N SP ZOZ..pdf
PDFRb-N - I kw 2017.pdf
PDFRb-N - 2016.pdf
PDFRb-28S - I kw 2017.pdf
PDFRb-28S - 2016.pdf
PDFRb-27S -I kw 2017.pdf
PDFRb-27S - 2016.pdf
 

Wersja XML