Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXIX-196-2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r..pdf
XLSXWydatki na 2017r.-zał.nr 3, nr 5.xlsx
XLSProgramy UE 2017 -zał.nr 10.xls
DOCI N F O R M A C J A opisowa do budżetu na 2017.doc
XLSXDochody na 2017 -zał. nr 2, nr 4.xlsx

Wersja XML