Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 26 maja 2017r.

PDFws. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 225).pdf
PDFws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. (druk nr 224).pdf
PDFzmien. uchwałę ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r. (druk 230).pdf
PDFzmien. uchwałę ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. (druk 228).pdf
PDFzmien. uchwałę ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawod. realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku (druk 229).pdf
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 227).pdf
PDFws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r. (druk 226).pdf
 

Wersja XML