Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 28 kwietnia 2017r.

PDFws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r. (druk nr 220) .pdf
PDFws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2016 r.( druk nr 221).pdf
PDFws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030 (druk nr 223).pdf
PDFws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2016 (druk nr 222).pdf
 

Wersja XML